Razumevanje razlik v reaktivnosti organskih molekul lahko podpremo z vizualizacijo razporeditve elektrostatičnega potenciala na površini molekul. Takšni prikazi omogočajo plastično prepoznavanje narave reaktivnih mest v molekuli in tudi osnovno napovedovanje vrste pretvorbe; kakšna vrsta  reagenta (nukleofil, elektrofil, radikal) bo najverjetneje reagirala z aktivnim mestom v molekuli substrata. Primerne pa so tudi za prikaz mehanizmov organskih reakcij. Ker je za prikaz razporeditve elektrostatičnega potenciala potreben program za molekulsko modeliranje, ki šolam ni dostopen, smo za profesorje kemije v srednjih šolah pripravili  zbirke  prikazov razporeditve elektrostatičnega potenciala na izbranih organskih molekulah in nekaterih intermediatih, ki jih lahko natisnete na prosojnice in uporabite pri pouku. Slike so vzete iz učbenika Organska kemija, avtoric Margarete Vrtačnik in Nataše Zupančič Brouwer, Tehnična založba, Ljubljana. 


Naslov

HTML

Power Point

Zgradba organskih molekul - prikaz elektrostatičnega potenciala

diary_blue.gif

diary_blue.gif

Hibridizacija ogljikovega atoma - nastajanje enojne, dvojne in trojne vezi

diary_blue.gif

diary_blue.gif

Reaktivnost organskih molekul - prikaz elektrostatičnega potenciala (nukleofil, elektrofil)

diary_blue.gif diary_blue.gif

diary_blue.gif diary_blue.gif

Prikaz zgradbe maščobnih kislin, višjih alkoholov in estrov

diary_blue.gif

diary_blue.gif

Prikaz zgradbe alfa-helixa, beta-upognjene ravnine in izbranih makromolekul proteinov

diary_blue.gif

diary_blue.gif