Ocetna kislina
      b_arrow1.gif Nazaj
 

ime po IUPAC-u:

etanojska kislina

sinonimi:

metankarboksilna kislina, etilna kislina 

molekulska formula:

C2H4O2

struktura:

vrsta spojine:

alifatska karboksilna kislina 

CAS registrska številka:

64-19-7

molska masa (g/mol):

60,052  

tališče (°C):

16,7 

vrelišče (°C):

255,8 (118)

gostota (g/ml):

1,049 

opis spojine:

tekočina ali kristali z močnim vonjem po kisu 

topnost:

voda: >=100 mg/mL pri 23°C
DMSO: >=100 mg/mL pri 23°C
95% etanol: >=100 mg/mL pri 23°C
aceton: >=100 mg/mL pri 23°C
glicerol: se meša

ogljikov disulfid: netopen
eter: se meša

benzen: topen
kloroform: se meša
hlapna in nehlapna olja: se meša
ogljikov tetraklorid: se meša

delovanje:

astringent, antimikrobno sredstvo

nevarnost in toksičnost:

vnetljiva; T samovžiga je 463°C; burno reagira z nekaterimi oksidanti; draži in deluje korozivno na vsa tkiva ter povzroč opekline; posledica zaužitja je lahko tudi smrt

      b_arrow1.gif Nazaj