Mravljična kislina 
      b_arrow1.gif Nazaj
 

ime po IUPAC-u:

metanojska kislina  

sinonimi:

hidrogenkarboksilna kislina 

molekulska formula:

CH2O2

struktura:

vrsta spojine:

karboksilna kislina  

CAS registrska številka:

64-18-6 

molska masa (g/mol):

46,026 

tališče (°C):

8,4 

vrelišče (°C):

100,5  

gostota (g/ml):

1,220  

opis spojine:

brezbarvna tekočina z močnim, ostrim vonjem; je higroskopna

topnost:

voda: >=100 mg/mL pri 21°C
DMSO: >=100 mg/mL pri 21°C
95% etanol: >=100 mg/mL pri 21°C
aceton: >=100 mg/mL pri 21°C
glicerol: se meša

eter: topen
benzen: delno topen

delovanje:

astringent 

nevarnost in toksičnost:

T samovžiga je 539°C; hlapi dražijo oči in kožo; tekočina deluje korozivno na oči kožo in mukozne membrane; LD50(podgane) 1100 mg/kg 

      b_arrow1.gif Nazaj