Butanojska kislina
   b_arrow1.gif Nazaj
 

ime po IUPAC-u:

butanojska kislina

sinonimi:

etilocetna kislina, propilmravljična kislina, 1-propankarboksilna kislina, n-butanojska kislina, butirična kislina, n-butirična kislina, maslena kislina 

molekulska formula:

C4H8O2

struktura:

vrsta spojine:

nasičena karboksilna kislina  

CAS registrska številka:

107-92-6

molska masa (g/mol):

88,106 

tališče (°C):

-8  

vrelišče (°C):

163,5  

gostota (g/ml):

0,958 (0.964)

opis spojine:

brezbarvna tekočina z močnim vonjem 

topnost:

voda: >=100 mg/mL pri 19°C
DMSO: >=100 mg/mL pri 19°C
95% etanol: >=100 mg/mL pri 19°C

aceton: >=100 mg/mL pri 19°C
eter: se meša

delovanje:

 

nevarnost in toksičnost:

korozivno sredstvo; draži oči, kožo in dihalne poti; LD50(podgane) 2940 mg/kg 

   b_arrow1.gif Nazaj