Bornilacetat
   b_arrow1.gif Nazaj
 

ime po IUPAC-u:

1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-iletanoat

sinonimi:

borniletanoat

molekulska formula:

C12H20O2

struktura:

vrsta spojine:

monoterpenski ester 

CAS registrska številka:

76-49-3, 5655-61-8 ((-)-bornilacetat)

molska masa (g/mol):

196,289 

tališče (°C):

 

vrelišče (°C):

223-224 ((-)-bornilacetat)

gostota (g/ml):

 

opis spojine:

brezbarvni kristali

topnost:

 

delovanje:

antivirusno in antibakterijsko delovanje 

nevarnost in toksičnost:

 

   b_arrow1.gif Nazaj