Aceton
b_arrow1.gif Nazaj

ime po IUPAC-u:

2-propanon

sinonimi:

dimetilketon, b-ketopropan, dimetilformaldehid, metilketon, propanon, dimetilketal

molekulska formula:

C3H6O

struktura:

vrsta spojine:

alifatski keton

CAS registrska številka:

67-64-1

molska masa (g/mol):

58,080

tališče (°C):

-94

vrelišče (°C):

56,2

gostota (g/ml):

0.7857

opis spojine:

brezbarvna hlapna tekočina

topnost:

voda: >=100 mg/mL pri 22°C
DMSO: >=100 mg/mL pri 22°C

95% etanol: >=100 mg/mL pri 22°C
metanol: se meša

aceton: >=100 mg/mL pri 22°C
kloroform: se meša
dimetilformamid: se meša
eter: se meša
benzen: topen

delovanje:

 

nevarnost in toksičnost:

izredno vnetljiv (T samovžiga je 538°C); reagira burno s CHCl3 v prisotnosti baz; močno draži oči in odstranjuje maščobni film iz površine kože; visoke konc. hlapov dražijo dihalne poti; vdihovanje hlapov povzroča depresijo CŽS, glavobol, nemirnost ter utrujenost

b_arrow1.gif Nazaj