Acetaldehid 
b_arrow1.gif Nazaj

ime po IUPAC-u:

etanal

sinonimi:

etilaldehid

molekulska formula:

C2H4O

struktura:

vrsta spojine:

alifatski aldehid

CAS registrska številka:

75-07-0

molska masa (g/mol):

44,053

tališče (°C):

-123,5

vrelišče (°C):

20,1

gostota (g/ml):

0,778

opis spojine:

brezbarvna tekočina ali plin z močnim vonjem po sadju

topnost:

voda: 0.1-1.0 mg/mL pri 19°C
DMSO: >=100 mg/mL pri 18°C
95% etanol: >=100 mg/mL pri 18°C
aceton: >=100 mg/mL pri 18°C
toluen: se meša

bencin: se meša
ksilen: se meša
terpentin: se meša
eter: se meša
benzen: se meša

delovanje:

 

nevarnost in toksičnost:

izredno vnetljiv (T samovžiga je 140/175°C); reagira burno z mnogimi organskimi in anorganskimi snovmi; možen karcinogen; zelo draži oči, kožo in mukozne membrane; visoke konc. hlapov povzročajo vneto grlo, glavobol in imajo rahlo narkotični učinek

b_arrow1.gif Nazaj