Dinamična vizualizacija naravoslovnih pojmov s poskusi in modeli

 Priročnik za učitelje 

Priročnik je rezultat projekta “Večanje zanimanja za naravoslovje z dinamično vizualizacijo naravoslovnih zakonitosti in sodelovalnim učenjem“, ki ga je v letih 2001 do 2003 v sklopu ciljnega raziskovalnega programa (CRP) “Konkurenčnost Slovenije 2001-2006” sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Priročnik je namenjen  učiteljem kemije in naravoslovja, ki nenehno iščejo nove poti do svojih učencev v želji, da bi jim čim bolj približali in osmislili naravoslovna spoznanja in jim tako privzgojili ljubezen in spoštovanje do vsega, kar nas obdaja ter jim morda malo olajšali iskanje resnic o svetu, v katerem živimo.

GRADIVA 

(A) Priročnik

PDF format , naslovnica

(B) Interaktivna priloga na spletu

Kemijski vizualizacijski test

(C) Priloge na zgoščenkah

Spoznajmo eterična olja
Aktivna vizualizacija pojmov in procesov
Test zaznavnosti poskusov (TZP)

 

© NTF-KII 2003