začetek

 

naloge

Naloge in vprašanja

 

Poleg tu omenjenih se naloge in vprašanja pojavljajo tudi pri posameznih vrstah analiz znanih in neznanih spojin.

Pomoč - splošna navodila pri reševanju

 

preverjanje predznanja

dokazne reakcije funkcionalnih skupin

elementna analiza

topnost