začetek

 

spojine

Analiza znanih spojin

1-butanol

toluen

butilamin


S preverjanjem lastnosti znanih spojin se učimo metod organske analize.

 

Določanje neznanih spojin

spojina A

spojina B

spojina C


Tvoja naloga je določitev neznane spojine na podlagi organske analize.