začetek

 

pomoč

Pomoč

Navigacija
Začetni meni vodi v štiri sklope: analiza, spojine, naloge in podatki. Strani v posameznih sklopih so hierarhično urejene.  Na višje nivoje se vračamo s klikom na ime nivoja na menijski vrstici. Med posameznimi vrstami analiz za spojine lahko napredujemo tudi s klikom na >> (naprej) in << (nazaj) na menijski vrstici. Pri nekaterih vsebinah za dodatno navigacijo uporabljamo tudi spodnjo menijsko vrstico. Pri zadnjem koraku določanja neznane spojine ne moremo naprej, dokler nismo pravilno rešili naloge.

 

Reševanje nalog
Interaktivne naloge so različnih tipov; pri izbirnem tipu z označevanjem (npr. vprašanje, katere reakcije so potekle) po reševanju kliknemo na <Preveri> ali <Odgovor>, prav tako pri nalogah z vpisovanjem (npr. ime spojine). Pri ostalih tipih vprašanj ni neposrednega vnosa odgovora; pravilno rešitev dobimo s klikom na <Odgovor>.

Prikaz struktur - Chime
Nekatere naloge vsebujejo prikaz inetraktivnih 3D modelov spojin, za kar potrebujemo program Chime, ki ga lahko dobimo na www.mdli.com.