začetek

 

organska analiza

Teoretične osnove
organske analize

Z organsko analizo določamo zgradbo organskim spojinam.
Da bomo pri določevanju zgradbe čimbolj uspešni, moramo biti pozorni tako na fizikalne kot kemijske lastnosti neznane organske spojine.

 

Kemijske lastnosti bomo prepoznavali na osnovi:
 

dokaznih reakcij funkcionalnih skupin

elementne analize

fizikalne lastnosti pa na osnovi:

topnosti

tališča in vrelišča

ultravijolične in infrardeče spektroskopije