KEMIJSKI LABORATORIJ

Poimenovanje pribora
Sestavljanje aparatur
Poimenovanje delov aparatur
Ali nas prepoznaš?

KEMIJSKE REAKCIJE

Dopolnjevanje/urejanje reakcij
Dopolnjevanje reakcijskih shem
           ponazoritev z modeli
           simbolni zapis
Kemijska uganka

© NTF - KII 2002, posodobljeno 2016