ČLANICE
PROJEKTNE SKUPINE

prof.dr. Margareta Vrtačnik
mag. Karmen Voda 
Danica Dolničar


KONZULENTKA PROJEKTA
 Zdenka Keuc, Zavod RS za šolstvo
 

PODROČJE PROJEKTA
Kemija v SŠ