VIRI
 
Atkins, P. W.; Clugston M. J.; Frazer M. J.: Kemija zakonitosti in uporaba, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1995.

Brady, J. E.; Holum, J. R.: Chemistry, The Study of Matter and its Changes, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1990.

Brenčič, J.; Lazarini F.: Splošna in anorganska kemija, Srednješolski učbenik, DZS, Ljubljana, 1996.

Brenčič, J.; Lazarini F.: Splošna in anorganska kemija, Visokošolski učbenik, DZS, Ljubljana, 1989.

Gallagher R. M.; Ingram P.: Naravoslovje. Kemija, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1992.

Gifford, C.: Osnove kemije, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1993.

Heiserman, D. L.: Exploring Chemical Elements and their Compounds, TAB Books, Blue Ridge Summit, 1992.

Holman J.: Svet snovi, Učbenik kemije za strokovne in poklicne šole, Založba Obzorja, Maribor, 1998.

Smrdu A.: Fluor ni flour, 777 nalog iz splošne in anorganske kemije, Založništvo jutro, Ljubljana, 1999.

 
 
Ilustracije:
 
Špela Škof Urh, Barbara Kos in Tanja Stražar