AVTORJI
 
 
Vsebinska zasnova in priprava gradiv:
 
mag. Mojca Orel, Gimnazija Moste
Andrej Smrdu, Srednja kemijska šola Ljubljana
 
 
Postavitev in oblikovanje strani:
 
Danica Dolničar, NTF-KII

 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam kakorkoli pomagali pri nastajanju spletnih strani, predvsem pa:
konzulentki projekta mag. Tončki Požek-Novak, Blanki Peček za jezikovni pregled ter Špeli Škof Urh, Barbari Kos in Tanja Stražar za izdelane ilustracije.