Primer posterja ene od
projektnih skupin 

Spoštovani učitelji kemije!

V sklopu projekta  "Uvajanje mladih v znanstveno-raziskovalno projektno delo na področju kemije", ki ga je delno financiralo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, smo razvili Portfolijo, ki vključuje metodološke korake za uvajanje mladih v raziskovalno delo: (1) Zakaj portfolijo v znanstveno-raziskovalnem projektnem delu mladih, (2) Namen znanstveno – raziskovalnega projektnega dela, (3) Navodila za pripravo posterske predstavitve in (4) Navodila za pripravo poročila ali članka o projektu ter 10 prilog. Prva priloga je seznam primernih tem za projektno delo, ki vam bodo morda služile kot orientacija ali spodbuda, da se boste s svojimi dijaki ali učenci odločili za tako obliko dela. Metodološke korake Portfolija smo preizkusili. Rezultati dela so zelo spodbudni. Metodološki pristop, kako delati s priloženim gradivom, si lahko preberete v zaključnem poročilu projekta. Gradiva so v formatu MS Word 97.