Programi

Strani s kemijskimi programi

ChemSketch

Jmol

RasWin

Avogadro

ChemSense

Chimera


Strani s programi za izdelavo interaktivnih učnih enot

eXe Learening (originalen) 

eXe Learning (novejši, spremenjen)

eXeCute

Opomba: programi med seboj niso združljivi!


Navodila za uporabo programov

Naučite se risati kemijske stukture 1

Naučite se risati kemijske stukture 2

Last modified: Wednesday, 26 August 2015, 10:09 PM