Kristalna zgradba elementov
baker (osnovna celica)
baker
cink
diamant
fuleren-C60
Kristalna zgradba halidov
CsCl (osnovna celica)
CsCl (8 osnovnih celic)
NaCl osnovna celica
NaCl (8 osnovnih celic)
CaF2 (osnovna celica)
CaC2 (osnovna celica)
CaC2 (8 osnovnih celic)
ZnS (svetlica-osnovna celica)
ZnS (8 osnovnih celic)
Kristalna zgradba oksidov
TiO2
1-2-3 superprevodnik