Onesnaževanje z dušikovimi oksidi

  Topnost in difuzija trdnih snovi

 Topnost in difuzija plinov

  Olje v heksanu in olje na vodi