Navodilo: Začnemo z izbiro spojine - reaktanta. V reakcijski shemi reaktantu dodamo enega izmed reagentov s pogoji, ki so na voljo. Dobimo produkt, ki služi kot reaktant na naslednjem koraku. Tako potujemo po zemljevidu kemijskih reakcij od spojine do spojine.