Zemljevidi kemijskih reakcij
Ogljikovodiki, halogenirani ogljikovodiki in kisikove organske spojine

    Pregled - izberi začetni reaktant glede na
    Naloge - dopolni reakcijsko shemo za
   

© NTF-KII, verzija 2008
avtorji: M. Vrtačnik, D. Dolničar, V. Ferk Savec