Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Eterična olja kraških rastlin

Eterična olja so zmesi hlapnih in dišečih spojin, ki so po kemijski zgradbi sestavljena večinoma iz terpenov, fenilpropanov in alifatskih estrov ali alkoholov. Splošno je sestava eteričnih olj kompleksna, vsebujejo veliko število organskih spojin, kot so: ogljikovodiki, kisikove spojine, dušikove spojine in spojine z žveplom.

 

Aromaterapija je veja alternativne medicine, ki se ukvarja s terapevtsko uporabo dišav oziroma z uporabo hlapnih snovi (eteričnih olj) za zdravljenje in preprečevanje bolezni in okužb.

 

Večino eteričnih olj pridobivajo z destilacijo oziroma z destilacijo z vodno paro, saj sta ti metodi primerni za ločevanje hlapnih organskih spojin od nehlapnih zmesi. Pojem destilacija pomeni ločevanje zmesi na osnovi njihovih različnih hlapnosti, ki se navadno izražajo s temperaturami vrelišč.
Na Krasu najdemo rastišča raznovrstnih aromatičnih rastlin. Prav gotovo so ena najbolj poznanih kraški šetraj, origano, lovor in navadni brin. Eterična olja teh štirih kraških rastlin imajo različno sestavo in posledično jih tudi uporabljamo v različne namene.

<NAZAJ