Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

DESTILACIJA Z VODNO PARO

Potrebščine:

  • 30 g zdrobljenega in posušenega rastlinskega materiala,
  • laboratorijska steklovina: 50 mL bučka z obrusom NS 29/30, vrh bučke oziroma odtok za kondenzirano paro s spodnjim obrusom NS 29/30 in zgornjim obrusom NS 14/23, hladilnik, čaša, 50 mL merilni valj, erlenmajerica, steklena palčka,
  • parorazvijalnik (posoda, kjer ustvarjamo paro),
  • dva Bunsenova gorilnika, dve trikotni stojali in mrežici,
  • stojala, prižeme in mufe,
  • vrelni kamenčki,
  • parafilm,
  • voda.

POSTOPEK:

Sestavi aparaturo za destilacijo eteričnega olja z vodno paro, ki je prikazana na sliki.

 

Najprej prižgi Bunsenov gorilnik pod parorazvijalnikom. V okroglo bučko natehtaj 30 g pripravljenega rastlinskega materiala in dodaj vodo, da celotna zmes sega do polovice bučke (rastlinski material plava na vodi). V bučko dodaj tri vrelne kamenčke. Bučko vpni v stojalo in jo poveži z gumijasto cevko s parorazvijalnikom, ko je voda v njem že zavrela. Bučko poveži še z vertikalnim hladilnikom, katerega priklopiš na tekočo vodo - predstavlja hladilni sistem, v katerem se bo zmes eteričnega olja in vode kondenzirala. Prižgi Bunsenov gorilnik pod bučko z rastlinskim materialom. Na dno hladilnika postavi erlenmajerico, kjer zbiraš z destilacijo pridobljeno eterično olje in meriš volumen pridobljenega eteričnega olja. Na erlenmajerico pritrdi parafilm, da hlapljive snovi ne bodo uhajale iz dobljenega destilata. Destliacijo izvajaj 1 uro (60 min).

PAZI!

- Pri polnjenju parorazvijalnika z vodo pazi, da ga napolniš le toliko, da voda sega do tretjine ročaja in ne več, saj bi ti drugače med destilacijo voda uhajala po varnostni cevi. Če v parorazvijalniku zmanjka vode med destilacijo, jo lahko dodaš skozi vrhnji del parorazvijalnika. Voda v parorazvijalniku mora pred začetkom destilacije zavreti, to opaziš z nastankom pare, ki se razvija skozi cevi parorazvijalnika.

- Obrusi morajo med destilacijo dobro tesniti, saj drugače snovi uhajajo iz reakcijske zmesi in destilacija ni popolna.

- Z eksperimentom pridobljena eterična olja so lahko škodljiva oziroma dražilna, saj lahko povzročajo preobčutljivostne reakcije na koži. Zato previdno ravnajmo z njimi.

 

Destilat iz erlenmajerice prelij v 50 mL merilni valj in odčitaj volumen pridobljenega eteričnega olja. Primerjaj rezultate s sošolci.

 

Z destilacijo dobimo dve fazi. Plasti se ločita kot prikazuje slika. Katera plast v liju ločniku je eterično olje?

Dopolni.

Rezultat destilacije je destilat , ki je sestavljen iz dveh faz. Zgornja plast predstavlja eterično olje, spodnji plasti rečemo hidrolat, ki je sestavljen predvsem iz vode. To je posledica različnih gostot - eterično olje ima manjšo , vodna plast ima večjo .
<NAZAJ
>NAPREJ