Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Eterična olja kraških rastlin

V tej učni enoti bomo definirali pojme eterično olje (EO), destilacija z vodno paro in aromaterapija. Spoznali bomo štiri poznane predstavnike eteričnih olj rastlin, ki rastejo na Krasu in jih pogosto uporabljamo kot začimbe za pripravo jedi. Usposobili se bomo za izvedbo destilacije z vodno paro za pridobivanje eteričnih olj. Spoznali bomo komponente eteričnih olj, njihovo toksikologijo in možnost uporabe.

KAKO SO LJUDJE SPOZNALI ETERIČNA OLJA?

 

Eterična olja so poznali in uporabljali že v antičnih časih. Z razvojem organske kemije se je razvijalo tudi kemijsko znanje o eteričnih oljih.

 

V drugi polovici 19. stoletja je prišlo do sodobnejšega pridobivanja, večje prepoznavnosti in razširitve uporabe eteričnih olj. Najprej so jih uporabljali kot zdravila, kasneje se je razširila uporaba eteričnih olj v proizvodnji parfumov, pijač in živil.


Eteričen torej pomeni hlapen. Staro ime za eterična olja je esencialna olja, ki izhaja iz angleškega izraza »essential oils«, vendar se ta izraz danes skoraj ne uporablja več.

KAJ JE ETERIČNO OLJE?

Eterična olja so zmesi hlapnih in dišečih spojin. Po kemijski zgradbi so sestavljena večinoma iz spojin, ki jih uvrščamo med terpene, fenilpropane in alifatske estre ali alkohole. Terpeni so derivati izoprena, značilni predvsem za svet rastlin.

Sestava eteričnih olj je kompleksna, vsebujejo veliko število organskih spojin, kot so:

- ogljikovodiki,

- kisikove spojine (alkoholi, aldehidi, ketoni, kisline, estri),

- dušikove spojine (vodikov cianid),

- spojine z žveplom (alicin, dimetilsulfid, dimetiltrisulfid).

 

Najpogostejše so spojine s kisikom.

Po kateri funkcionalni skupini prepoznaš dane strukturne formule molekul? Funkcionalna skupina daje spojinam značaj določene organske skupine.
S klikom izberi strukturo na levi strani, nato s klikom na desni strani poveži para.

EPOKSIDNA FUNKCIONALNA SKUPINA

KETONSKA FUNKCIONALNA SKUPINA
Preveri
>NAPREJ