KEMINFO, poddirektoriji iz DVDja:

/crp2-eng
/crp2-isis
/crp2-slo
/e-kemija
/e-kemija_SCORM
/etolja
/exp
/izavb
/kapljice
/modeli
/portfolio
/ro00m
/ro00v
/ro01k
/ro01v
/ro03m
/uporaba_modelov
/vizknjiga
/vizprirocnik
/viztest